Webinarium o Repozytorium Danych Społecznych – 28 września 2021 r.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na webinarium organizowane wspólnie przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego:

Dane badawcze w naukach społecznych. Prezentacja Repozytorium Danych Społecznych

Webinarium odbędzie się 28 września 2021 roku na platformie ClickMeeting.

W czasie webinarium:
– opowiemy o współczesnym podejściu do danych powstających w ramach badań naukowych,
– omówimy kwestię archiwizacji i udostępniania takich danych,
– zaprezentujemy Repozytorium Danych Społecznych,
– zatrzymamy się nad dylematami badaczy społecznych związanymi z udostępnianiem danych badawczych,
– przybliżymy kwestie prawne związane z udostępnianiem danych badawczych w repozytoriach danych, w szczególności w Repozytorium Danych Społecznych.

Webinarium odbędzie się w ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” realizowanego przez ICM UW w partnerstwie z Instytutem Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca, Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś II E-administracja i otwarty rząd, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, którego dofinansowanie wynosi 4 998 889 zł.

Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych, a w szczególności pracowników naukowych, studentów, doktorantów oraz bibliotekarzy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz
z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania. Prosimy o rejestrację poprzez formularz:  https://drodb.icm.edu.pl/formularz-rejestracyjny-na-szkolenia/.

PROGRAM WEBINARIUM: