Dostęp do danych

Zapraszamy do skorzystania z naszych zbiorów. Znajdują się one na platformie Repozytorium Danych Społecznych. Repozytorium jest prowadzone przez Uniwersytet Warszawski, zaś nadzór merytoryczny nad kolekcją Archiwum Danych Jakościowych sprawuje Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Korzystanie z danych przechowywanych w Repozytorium jest bezpłatne.