Materiały z ADJ – zastosowanie w dydaktyce

Z przyjemnością dowiedzieliśmy się, że dr Tomasz Kołodziej z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego postanowił posłużyć się w tym miesiącu materiałami z naszego Archiwum podczas prowadzonych przez siebie zajęć pn. „Metody badań jakościowych”. Zachęcamy innych dydaktyków do wykorzystywania w podobny sposób zasobów Archiwum!