Historia

Inicjatywa powołania cyfrowego archiwum socjologicznych danych jakościowych pojawiła się w środowisku badaczy związanych z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN w 2005, ale dopiero wsparcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki umożliwiło pełną realizację tego pomysłu. W latach 2013 – 2021 działała pierwsza wersja infrastruktury Archiwum, wypracowano zasady opracowania i udostępniania zbiorów, powstała również społeczność użytkowników. Kolejny etap rozpoczął się w 2018 roku, kiedy IFiS PAN wziął udział w projekcie „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej (lider projektu: Uniwersytet Warszawski, lata realizacji: 2018–2021). Powstała wówczas nowa infrastruktura, na której działa ADJ.