Artykuł nt. roli współpracy międzyinstytucjonalnej w procesie otwierania danych badawczych

Czasopismo „Forum Akademickie” udostępniło właśnie w otwarty sposób artykuł dr Natalii Gruenpeter zatytułowany „Współpraca sprzyja otwieraniu danych”. Autorka odwołuje się do doświadczeń projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Społecznych”, w którym Uniwersytet Warszawski współpracował z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W artykule przywołane są także wypowiedzi pracowników ADJ.