Nowy zbiór w ADJ: „Ku modelowi polskiej paradyplomacji”

W ADJ opublikowany został nowy zbiór danych, zatytułowany „Ku modelowi polskiej paradyplomacji”. Autorem zbioru jest dr Igor Ksenicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zbiór zawiera transkrypcje wywiadów z przedstawicielami środowisk odpowiedzialnych za kreowanie polskiej paradyplomacji: samorządowcami, pracownikami administracji rządowej oraz ekspertami. Hipoteza, którą prowadzący postanowił wstępnie zweryfikować w badaniu, zakładała, że rezygnacja z mechanizmu wymiaru samorządowego i obywatelskiego wpływa negatywnie na rozwój polskiej paradyplomacji i realizację polskiej polityki zagranicznej w ogóle.