Nowy zbiór: „Młodzi i pandemia”

W ADJ opublikowany został zbiór „Młodzi i pandemia”, którego autorką jest dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Zbiór zawiera materiały zbierane przez Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem Uniwersytetu Warszawskiego w ramach trzech projektów badawczych: dwóch już zakończonych (Dziecięce Archiwum Pandemii i Zmiana. Dziecięce doświadczenie pandemii) oraz jednego trwającego (Pandemiczne i postpandemiczne światy dzieci). Projekty mają na celu zbadanie doświadczeń i opinii dzieci na temat pandemii COVID-19 z perspektywy badań nad dzieciństwem (childhood studies).

Zbiór zawiera zróżnicowane materiały, m.in. rysunki i listy dzieci, transkrypcje ich wypowiedzi, wywiady z dorosłymi ekspertami, ulotki informacyjne o jednym z badań, kalendarium pandemii.

Nowy zbiór: „Podążając za smartfonem: Etnografia nowych miejskich kultur usieciowionych jednostek”

W ADJ opublikowany został nowy zbiór pt. „Podążając za smartfonem: Etnografia nowych miejskich kultur usieciowionych jednostek”. Jego autorem jest dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS. Projekt, z którego pochodzą dane, poświęcony był wykorzystywaniu smartfonów w wielkim mieście. Badano, jak osoby reprezentujące różne grupy społeczne (tzn. o różnym statusie społecznym, poziomie wykształcenia, dochodu i w różnym wieku) używają nowych, przenośnych technologii, rozumianych jako nośniki usieciowionego indywidualizmu. Badanie przeprowadzono w latach 2021-2023 w Warszawie. Badacze zrealizowali blisko 120 wywiadów (w tym wywiady eksperckie) i obserwacji. Ze względu na brak zgód respondentów w ADJ udostępniono jedynie 15 transkrypcji wywiadów.

Badanie zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu nr 2019/33/B/HS2/02856.