Seminaria w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Dr Piotr Filipkowski, kierownik ADJ IFiS PAN, prowadzi w bieżącym semestrze cykl trzech 4-godzinnych seminariów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dotyczących zastosowania metod historii mówionej i socjologii biograficznej w polu badawczym historii sztuki. Tematem zajęć są także istniejące archiwa danych społecznych, w szczególności Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN. Zajęcia odbywają się w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności, realizowanego wspólnie przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Akademię Sztuk Pięknych. Tematy seminariów, przygotowanych przez dra Filipkowskiego, to:

  • Historia mówiona – między praktyką badawczą a teorią (historii)
  • Wywiad biograficzno-narracyjny jako źródło historyczne i dane socjologiczne 
  • Historia mówiona a historia sztuki – od podmiotu do przedmiotu (i z powrotem)