Ulotka o Repozytorium Danych Społecznych

Repozytorium Danych Społecznych – platforma, na której znajduje się kolekcja zbiorów danych Archiwum Danych Jakościowych i którą IFiS PAN współtworzył w ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” (lider: ICM UW) – ma nową ulotkę informacyjną. Zachęcamy do zapoznania się i rozpowszechniania!