Dyskusja w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

16 marca w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie odbyła się dyskusja o książce In den Stürmen der Transformation. Zwei Werften zwischen Sozialismus und EU (Suhrkamp Verlag 2022). Piotr Filipkowski, organizator wydarzenia i współautor pracy, przedstawił referat metodologiczny, w którym przywoływał badania stylów życia Andrzeja Sicińskiego z końca lat 1970. Wśród badanych wówczas rodzin byli stoczniowcy z Gdańska. Materiały z tych badań są dostępne w Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN (zbiór „Style życia w miastach polskich”).

Nowy zbiór w ADJ: „Nestorzy socjologii pracy w Polsce”

W ADJ opublikowany został nowy zbiór danych, zatytułowany „Nestorzy socjologii pracy w Polsce”. Autorką zbioru jest dr Olga Czeranowska z Uniwersytetu SWPS. Zbiór jest efektem projektu „Nestorzy polskiej socjologii pracy o procesach instytucjonalizacji, kryzysu i perspektywach rozwoju tej subdyscypliny”, zrealizowanego przez Sekcję Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Projekt opierał się na badaniu prowadzonym przy pomocy wywiadów pogłębionych (z elementami narracji biograficznej) z osobami zasłużonymi dla instytucjonalizacji socjologii pracy oraz rozwoju studiów nad pracą w Polsce. W badaniu uwzględniono zarówno działania socjologów-praktyków, którzy funkcjonowali w dobie PRL w zakładach pracy, jak i socjologów-akademickich, którzy skoncentrowani byli na pracy naukowej i dydaktycznej. Zbiór zawiera 19 wywiadów, przeprowadzonych w latach 2016–2018.