Partnerzy

Aktualnie Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim – w szczególności z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW)Instytutem Studiów Społecznych (ISS UW) – oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy realizacji projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych (DRODB).

Inne ośrodki i zespoły, z którymi łączy nas współpraca (aktualna lub niedawna), to przede wszystkim:

  • zespół Archiwum Danych Społecznych (ilościowych),
  • Archiwum Badań nad Życiem Codziennym (UAM w Poznaniu),
  • Instytut Studiów Politycznych PAN,
  • Dom Spotkań z Historią,
  • UK Data Archive, University of Essex, Wielka Brytania,
  • Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam, Niemcy.