Kontakt

Archiwum Danych Jakościowych
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72, pok. 239
00-330 Warszawa

adres email: adj@ifispan.edu.pl