Seminarium Historii Mówionej: badania losów ziemian

24 kwietnia 2024 r. odbyło się w IFiS PAN kolejne Seminarium Historii Mówionej. Uczestnicy analizowali wywiad dra Marcina Chorązkiego (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie) z panią Marią Orkisz. Rozmowa została przeprowadzona w 2015 roku ramach badań nad losami ziemian w PRL. Głównym tematem dyskusji seminaryjnej były przemiany (post)ziemiańskich kapitałów społecznych i kulturowych w okresie PRL-u i transformacji systemowej po 1989 roku.

Seminaria Historii Mówionej współorganizowane są  przez Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW, Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej. Inicjatywie patronuje „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”. Osoby, które chciałyby wziąć udział w kolejnych spotkaniach lub otrzymać więcej informacji, proszone są o napisanie na adres: seminariumoralhistory@gmail.com.