Staż w ADJ IFiS PAN

7 grudnia 2022 r. kilkutygodniowy staż w ADJ rozpoczęła Pani Marianna Czabator. Jej zadaniem jest opracowanie jednego ze zbiorów powstałych w IFiS PAN i przygotowanie go do udostępnienia w Archiwum. Cieszymy się z tej współpracy!