Przekaż dane

Filmowy przewodnik po Repozytorium Danych Społecznych – platformie, na której znajdują się dane Archiwum Danych Jakościowych – można znaleźć tutaj.

***

Wszyscy badacze aktywni w polu nauk społecznych (niezależnie od afiliacji instytucjonalnej), posługujący się szeroko rozumianymi metodami jakościowymi, mogą bezpłatnie zarchiwizować i udostępnić swoje dane badawcze w Archiwum Danych Jakościowych. Współpracę z Archiwum można rozpocząć już na etapie przygotowywania projektu badawczego, wskazując Archiwum Danych Jakościowych, działające na platformie Repozytorium Danych Społecznych, jako miejsce późniejszego zdeponowania i udostępniania danych i realizując tym samym wymogi instytucji europejskich (np. Komisja Europejska) i polskich (np. Narodowe Centrum Nauki).

Każdy zbiór danych opublikowany w ADJ otrzyma trwały identyfikator cyfrowy DOI.

Na etapie realizacji projektu badawczego, warto zadbać o formalności, w szczególności na zgody Rozmówców na wzięcie udziału w projekcie, nagranie wywiadu i jego późniejsze udostępnienie. Wzór takiej zgody jest dostępny tutaj.

Przekazanie danych do ADJ wymaga założenia konta użytkownika i zalogowania się na platformie Repozytorium Danych Społecznych.


Przy tej okazji warto zapoznać się z regulaminem. Następnie należy wybrać  Archiwum Danych Jakościowych, klikając w jego logotyp. Możliwe będzie wtedy dodanie nowego zbioru danych, który trzeba będzie opisać. Należy tu użyć przycisku „Dodaj dane”:

Pola opisu (metadanowego), które muszą zostać wypełnione, oznaczone są gwiazdką, zachęcamy jednak do wypełnienia również pozostałych pól, dzięki czemu zbiór będzie jeszcze lepiej opisany i łatwiejszy do wyszukania przez użytkowników.


Uwaga! Dodatkowe pola opisu metadanowego można uzupełnić później, dopiero po utworzeniu zbioru danych. W tym celu należy przewinąć stronę na sam dół i wybrać opcję „Metadane” a następnie „Dodaj +Edytuj Metadane”.

Różne są badania jakościowe, więc i różne dane można deponować w ADJ – tekstowe, dźwiękowe czy wizualne. Formaty plików też mogą być różne, chociaż preferujemy takie, które albo są otwarte (rtf, xml, tif, wav) albo powszechnie używane (doc/docx, jpg, mp3). Na etapie przekazywania danych do ADJ trzeba również zadbać o nazwy plików (nie należy używać spacji, znaków diakrytycznych ani znaków innych niż litery, cyfry lub podkreślniki. Proponujemy, by w miarę możliwości dane badawcze były zapisywane w postaci zbiorczych plików .zip, dzięki czemu późniejsze korzystanie z nich nie będzie wymagało ściągania kilkudziesięciu pojedynczych plików. W oddzielnym pliku (np. w arkuszu Excel) warto za to umieścić spis wszystkich materiałów, wchodzących w skład zbioru danych.

Proponujemy też – również w oddzielnych plikach – umieszczać narzędzia badawcze i inne dokumenty towarzyszące danym.

Okno dodawania plików jest dostępne na dole strony:


Badacze mają swobodę co do wyboru licencji, na jakiej dostępny będzie zbiór. Co więcej, każdy plik składający się na zbiór może być udostępniony na innej licencji, choć najczęściej zależy to od tego, na co zgodziły się osoby badane. Opis metadanowy zbioru będzie natomiast dostępny publicznie.


Po opisaniu zbioru i przesłaniu wszystkich plików należy wybrać opcję „Zapisz zbiór danych”:

W przypadku braków w opisie otrzymamy komunikat o błędzie a pola, których nie wypełniliśmy, zostaną wyróżnione.

Po uzupełnieniu opisu i ponownym zapisaniu zbioru pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu procedury, ale to jeszcze nie wszystko! Trzeba teraz kliknąć w przycisk „Przekaż do weryfikacji”.

Umożliwi to administratorom ADJ weryfikację poprawności opisu zbioru i dodanie go do zasobów Archiwum.

Dziękujemy i życzymy powodzenia w przekazywaniu danych do ADJ! W razie pytań, kłopotów czy wątpliwości jesteśmy dostępni pod adresem adj@ifispan.edu.pl.