Seminaria Historii Mówionej – kontynuacja

Seminaria Historii Mówionej, których pilotażowy cykl odbył się wiosną br. w IFiS PAN, będą kontynuowane.
25 października 2023 r. miało miejsce pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim. Uczestnicy analizowali wywiad z projektu pt. „Memory and Oblivion. Sociocultural post-war change of Hausdorf/Jugów in the Owl Mountains”, zrealizowanego przez: Fundację Kobiecą z Krakowa, Integrationswerk RESPEKT e.V. z Berlina oraz Hendernyj Informacijno-Analitycznyj Centr KRONA z Charkowa. Wprowadzenie do narracji przedstawiła koordynatorka projektu, Alina Doboszewska. Analizowany wywiad nagrano w 2010 r., a narratorkami były dwie kobiety, z których jedna urodziła się w 1925 r., a druga w 1930.

Seminaria Historii Mówionej są współorganizowane przez Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej. Patronuje im „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”.

Seminaria Historii Mówionej w roku akademickim 2023/2024

W nowym roku akademickim kontynuowane będą Seminaria Historii Mówionej –warsztatowe spotkania dedykowane analizie wywiadów prowadzonych w nurcie historii mówionej. Pierwsze spotkanie odbędzie się 25 października w godz. 13.30–17:30 w sali 154 Pałacu Staszica. Następne spotkania odbywać się będą w kolejne czwarte środy miesiąca (z wyjątkiem grudnia). Na początku października organizatorzy cyklu – dr Piotr Filipkowski z IFiS PAN i dr Jakub Gałęziowski z Uniwersytetu Warszawskiego – roześlą materiały na pierwsze spotkanie oraz wstępny plan kolejnych. Osoby, które nie uczestniczyły wcześniej w SHM, a chciałyby otrzymywać na ten temat informacje, proszone są o napisanie na adres:  seminariumoralhistory@gmail.com.

Webinarium „Zarządzanie danymi badawczymi jakościowymi w naukach socjologicznych”

Narodowe Centrum Nauki prowadzi serię webinariów poświęconych tematyce otwierania danych badawczych w poszczególnych dyscyplinach naukowych. 13 września br. Maciej Melon poprowadził w tym cyklu spotkanie dedykowane zarządzaniu jakościowymi danymi badawczymi w naukach socjologicznych. Wzięło w nim udział 130 osób.

Zakres tematyczny szkolenia

Materiały z ADJ wykorzystane w książce „Futerał. O urządzaniu mieszkań w PRL-u” Agaty Szydłowskiej

W Wydawnictwie Czarne ukazała się książka Agaty Szydłowskiej pt. „Futerał. O urządzaniu mieszkań w PRL-u”. W książce wykorzystane zostały fotografie ze zbioru „Style życia w miastach polskich” – kolekcji zawierającej materiały z badań prof. Andrzeja Sicińskiego, udostępnianej w ADJ.