Prezentacja ADJ dla uczestników Data Steward School

20 października 2022 Maciej Melon miał kolejną okazję do przybliżenia działalności Archiwum Danych Jakościowych uczestnikom Data Steward School, organizowanej przez Visnea sp. z o. o.

W pierwszej części spotkania, Maciej Melon zaprezentował historię Archiwum i jego kluczowe zadania, związane z ochroną dziedzictwa kulturowego nauk społecznych, reinterpretacją danych i rewizytami badawczymi. Wskazywał również na promowaną przez Archiwum jawność warsztatu badawczego.

Druga część miała charakter bardziej warsztatowy i polegała na opisaniu zadań Archiwum związanych z codzienną pracą nad archiwizowaniem i udostępnianiem danych badawczych. Sporo miejsca zajęło omówienie problemów i wątpliwości, dotyczących wpływu anonimizacji na późniejszą użyteczność danych czy napięcia pomiędzy koniecznością otwierania danych a ochroną dóbr osób nagrywanych. Pojawiły się również kwestie techniczne, związane z formatami plików czy typami licencji, używanymi w ADJ.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość podzielenia się naszymi doświadczeniami!

Nowy zbiór: „Komunikacyjne aspekty społecznego sporu o ocenę polskiej transformacji ustrojowej i demokracji”

W ADJ opublikowany został nowy zbiór zatytułowany „Komunikacyjne aspekty społecznego sporu o ocenę polskiej transformacji ustrojowej i demokracji. Badania wstępne nad świadomością dyskursową elit symbolicznych”. Autorką zbioru jest dr Magdalena Nowicka-Franczak. Zbiór danych składa się z transkrypcji 21 wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w 2021 r. z dziennikarzami i dziennikarkami, publicyst(k)ami i publicznymi intelektualist(k)ami, związanymi z ogólnopolskimi mediami opiniotwórczymi. Celem badań, przeprowadzonych w 2021 roku, była analiza świadomości dyskursowej elit symbolicznych, tj. ich przekonań o tym, jak dyskurs publiczny oddziałuje na rzeczywistość społeczną, kompetencji odróżniania konstruktów dyskursowych od empirycznej rzeczywistości i gotowości do krytyki własnego dyskursu. Badanie zrealizowano w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki 2020/04/X/HS6/00110.