Nowy zbiór: „Dzieci migrujące oraz społeczności w zmieniającej się Europie – badania w polskich szkołach”

W ADJ opublikowany został zbiór danych zatytułowany „Dzieci migrujące oraz społeczności w zmieniającej się Europie – badania w polskich szkołach”.

Zbiór obejmuje dane z badań jakościowych z dziećmi przeprowadzonych w latach 2019–2021 w ramach projektu MiCREATE (Dzieci migrujące oraz społeczności w zmieniającej się Europie). Są to nagrania i transkrypcje wywiadów indywidualnych i fokusów z dziećmi, ekspertami migracyjnymi oraz pracownikami oświaty, w tym nauczycielami.

MiCREATE, Migrant Children and Communities in a Transforming Europe, to europejski projekt finansowany w ramach programu Horyzont 2020. Ogólnym celem projektu jest stymulowanie włączenia różnych grup dzieci migrantów do szkół i społeczności przyjmujących poprzez przyjęcie skoncentrowanego na dziecku podejścia do integracji dzieci migrantów na poziomie edukacji i polityki społecznej. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://micreate.eu.