Prezentacja ADJ dla uczestników Data Steward School

19 października 2021 Maciej Melon przybliżył działalność Archiwum Danych Jakościowych uczestnikom drugiej edycji Data Steward School, organizowanej przez Visnea sp. z o. o.

W pierwszej części spotkania, Maciej Melon przybliżył historię Archiwum i scharakteryzował obecnie realizowane zadania, związane z ochroną dziedzictwa kulturowego nauk społecznych, reinterpretacją danych i rewizytami badawczymi. Wskazywał również na promowaną przez Archiwum jawność warsztatu badawczego.

Druga część spotkania miała charakter bardziej warsztatowy. Po opisaniu zadań Archiwum związanych z codzienną pracą nad archiwizowaniem i udostępnianiem danych badawczych, w tym pojawiających się problemów i wątpliwości, pojawiły się również pytania od Uczestników, dotyczące głównie kwestii technicznych.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość podzielenia się naszymi doświadczeniami!