Seminaria Historii Mówionej – pilotażowy cykl spotkań

logo Seminariów Historii Mówionej

Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN wraz z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej i Wydziałem Nauk o Kulturze i Sztuce UW organizuje pilotażowy cykl Seminariów Historii Mówionej. Są to warsztatowe spotkania dedykowane analizie wywiadów prowadzonych w nurcie historii mówionej – zarówno tych przechowywanych w archiwach, jak i całkiem nowych, nagrywanych w ramach obecnie realizowanych projektów. Głównym  inicjatorem przedsięwzięcia jest dr Jakub Gałęziowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkaniom patronuje Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. Więcej informacji o przedsięwzięciu.

25 stycznia w IFiS PAN odbyło się pierwsze spotkanie w nowym cyklu. Pierwsza część poświęcona była przedstawieniu idei seminariów i dyskusji nad sposobem jej realizacji. W drugiej części uczestnicy wspólnie analizowali wywiad przeprowadzony przez dra Jakuba Gałęziowskiego w ramach (będącego obecnie w toku) projektu „Wyłom w systemie. Firmy polonijne 1976-1994”. W spotkaniu udział wzięły 23 osoby, reprezentujące kilkanaście instytucji – nie tylko jednostek naukowych, ale także archiwów i organizacji pozarządowych.

Terminy kolejnych spotkań to 22.02; 22.03; 26.04. i 24.05. Seminaria odbywać się będą w IFiS PAN w godz. 14–18. Aby dołączyć do listy kontaktowej i otrzymywać materiały na kolejne spotkania, należy napisać do organizatorów: seminariumoralhistory@gmail.com. Ze strony ADJ IFiS PAN w przedsięwzięcie zaangażowany jest dr Piotr Filipkowski i dr Danuta Życzyńska-Ciołek.