Artykuł o ADJ w Biuletynie EBIB

W 200. numerze Biuletynu EBIB (październik 2021), czasopisma adresowanego przede wszystkim do bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej, ukazał się artykuł Macieja Melona i Danuty Życzyńskiej-Ciołek pt. „Archiwum Danych Jakościowych IFIS PAN w nowej odsłonie”. Zachęcamy do lektury!