Prezentacja ADJ dla uczestników Data Steward School

20 października 2022 Maciej Melon miał kolejną okazję do przybliżenia działalności Archiwum Danych Jakościowych uczestnikom Data Steward School, organizowanej przez Visnea sp. z o. o.

W pierwszej części spotkania, Maciej Melon zaprezentował historię Archiwum i jego kluczowe zadania, związane z ochroną dziedzictwa kulturowego nauk społecznych, reinterpretacją danych i rewizytami badawczymi. Wskazywał również na promowaną przez Archiwum jawność warsztatu badawczego.

Druga część miała charakter bardziej warsztatowy i polegała na opisaniu zadań Archiwum związanych z codzienną pracą nad archiwizowaniem i udostępnianiem danych badawczych. Sporo miejsca zajęło omówienie problemów i wątpliwości, dotyczących wpływu anonimizacji na późniejszą użyteczność danych czy napięcia pomiędzy koniecznością otwierania danych a ochroną dóbr osób nagrywanych. Pojawiły się również kwestie techniczne, związane z formatami plików czy typami licencji, używanymi w ADJ.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość podzielenia się naszymi doświadczeniami!

Dodaj komentarz