Nowy zbiór: „Komunikacyjne aspekty społecznego sporu o ocenę polskiej transformacji ustrojowej i demokracji”

W ADJ opublikowany został nowy zbiór zatytułowany „Komunikacyjne aspekty społecznego sporu o ocenę polskiej transformacji ustrojowej i demokracji. Badania wstępne nad świadomością dyskursową elit symbolicznych”. Autorką zbioru jest dr Magdalena Nowicka-Franczak. Zbiór danych składa się z transkrypcji 21 wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w 2021 r. z dziennikarzami i dziennikarkami, publicyst(k)ami i publicznymi intelektualist(k)ami, związanymi z ogólnopolskimi mediami opiniotwórczymi. Celem badań, przeprowadzonych w 2021 roku, była analiza świadomości dyskursowej elit symbolicznych, tj. ich przekonań o tym, jak dyskurs publiczny oddziałuje na rzeczywistość społeczną, kompetencji odróżniania konstruktów dyskursowych od empirycznej rzeczywistości i gotowości do krytyki własnego dyskursu. Badanie zrealizowano w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki 2020/04/X/HS6/00110.