Cykl seminariów „Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)”

Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN znalazło się wśród podmiotów, które współorganizowały cykl trzech seminariów pod wspólnym tytułem „Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)”, zrealizowany w listopadzie 2022 r.

Idea

Historia mówiona i socjologiczne badania biograficzne blisko sąsiadują ze sobą. W polskim kontekście to sąsiedztwo jest szczególnie intensywne – można wręcz mówić o przecinaniu się, a nawet częściowym nakładaniu się obu tych podejść i praktyk badawczych. Badacze historii mówionej korzystają chętnie z teoretycznego i metodologicznego zaplecza socjologii biograficznej. Socjologowie są aktywni w projektach badawczych i dokumentacyjnych historii mówionej.

Ta intensywna współpraca nie unieważnia jednak istotnych pytań o podobieństwa i różnice między tymi – wewnętrznie zresztą niejednorodnymi – sposobami zapisywania, analizowania i interpretowania indywidualnych i zbiorowych doświadczeń naszych rozmówców, osób z którymi prowadzimy wywiady, świadków historii.

Uznaliśmy, że nadszedł dobry czas, by w gronie praktyków i teoretyków socjologicznych badań biograficznych oraz historii mówionej, zaktualizować i ponownie przedyskutować niektóre z tych pytań. Uporządkowaliśmy je roboczo w trzy grupy, wybierając kategorię doświadczenia (biograficznego, społecznego, historycznego – ale także badawczego), jako kluczową dla obu podejść, choć niekoniecznie tak samo definiowaną.

Program

Panel I – 10.11.2022, Łódź

Socjologia biograficzna: teoria – metoda – praktyka. Co się dzieje (naprawdę) między spotkaniem z człowiekiem a tekstem naukowym?

Uczestnicy: dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr, dr Jerzy Stachowiak, dr hab. Katarzyna Waniek, dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, dr hab. Mariusz Granosik, prof. UŁ

Panel II –  16.11.2022, Warszawa

Kategoria doświadczenia w socjologii i historii (mówionej). O czym opowiada socjologia biograficzna, o czym historia mówiona?

Uczestnicy: prof. dr hab. Kaja Kaźmierska, dr Jakub Gałęziowski, dr Andrzej Czyżewski, dr Anna Wylegała, dr Dominik Czapigo, dr Danuta Życzyńska-Ciołek (moderacja)

Panel III – 23.11.2022, Wrocław

Historia mówiona: praktyka – metoda – teoria. Jaką przeszłość re/konstruuje historia mówiona i po co?

Uczestnicy: dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, prof. UJ, dr hab. Dobrochna Kałwa, dr Piotr Filipkowski, dr Marcin Stasiak, dr Marcin Jarząbek, dr Katarzyna Bock-Matuszyk

Profil wydarzenia na Facebooku

Organizatorzy

Wydarzenie współorganizowali: Centrum Historii Zajezdnia, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej UŁ, Instytut Filozofii i Socjologii PAN (w szczególności Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN).

Komitet organizacyjny: Piotr Filipkowski, Ewa Maj, Katarzyna Waniek, Danuta Życzyńska-Ciołek