Seminarium Historii Mówionej: wywiad z projektu „Czechoslovak-Polish Scholarly Entanglements in the Cold War Between High Politics and Individual Strategies”

24 stycznia 2024 r. odbyło się w IFiS PAN kolejne Seminarium Historii Mówionej. Na spotkaniu dr Tomáš W. Pavlíček i Barbora Kulawiaková (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN) przedstawili wywiad z polską profesorką matematyki. Wywiad został przeprowadzony w ramach projektu zatytułowanego „Czechoslovak-Polish Scholarly Entanglements in the Cold War Between High Politics and Individual Strategies” (Narodowe Centrum Nauki, OPUS LAP NCN – LA GACR, 2021/22–2024), którego kierownikami są Tomáš W. Pavlíček oraz Jan Surman (Instytut i Archiwum Masaryka, Czeska Akademia Nauk). Celem projektu jest dokumentacja metodą oral history i analiza funkcjonowania polsko-czeskich sieci naukowych wśród matematyków i fizyków w drugiej połowie XX wieku (kontakty, inspiracje, wspólne badania, konferencje, publikacje, wizyty badawcze itp.). Głównym tematem seminarium była relacja między „wewnętrznym” rozwojem matematyki a jej historią społeczną i kulturową.

Seminaria Historii Mówionej współorganizowane są  przez Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW, Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej. Inicjatywie patronuje „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”. Osoby, które chciałyby wziąć udział w kolejnych spotkaniach lub otrzymać więcej informacji, proszone są o napisanie na adres: seminariumoralhistory@gmail.com.