Rozszerzona wersja zbioru „Przesiedlenia w rewitalizacji polskich miast”

Druga, rozszerzona wersja zbioru „Przesiedlenia w rewitalizacji polskich miast: indywidualne wywiady pogłębione z lokatorami z Łodzi, Warszawy i Wałbrzycha” została opublikowana w ADJ. Zbiór uzupełniono o 26 transkrypcji wywiadów, przeprowadzonych w 2023 r. w Wałbrzychu, oraz 14 transkrypcji wywiadów z Warszawy z 2022.