Nowy zbiór: „Między sztuką a badaniem naukowym. Ewaluacja działalności artystycznej w systemach ewaluacji nauki”

W ADJ opublikowany został nowy zbiór zatytułowany „Między sztuką a badaniem naukowym. Ewaluacja działalności artystycznej w systemach ewaluacji nauki”. Autorką zbioru jest dr Karolina Lewandowska. Zbiór zawiera 40 zanonimizowanych transkrypcji wywiadów z pracownikami etatowymi polskich publicznych uczelni artystycznych oraz wydziałów artystycznych działających na uczelniach o profilu ogólnoakademickim. Celem badania była identyfikacja wpływu ewaluacji jakości działalności naukowej na pracowników uczelni i wydziałów artystycznych w Polsce. Badanie zrealizowano w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki 2019/35/D/HS5/00009.