IV Pomorska Konferencja Open Science

W dniach 14-16 kwietnia 2021 r. odyła się IV Pomorska Konferencja Open Science – udostępnianie danych badawczych (sharing research data). Tematyka konferencji obejmowała m.in.:

  • Organizacyjne i prawne aspekty udostępniania danych badawczych
  • Narzędzia i repozytoria dla danych badawczych
  • Data Stewardship i jego profesjonalizacja
  • Udostępnianie danych badawczych w różnych dyscyplinach naukowych
  • Projekty i inicjatywy wspierające otwarte udostępnianie wyników badań naukowych.

Na konferencji dr Wojciech Fenrich (Uniwersytet Warszawski) zaprezentował projekt „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”, w ramach którego powstało Repozytorium Danych Społecznych – platforma, na której Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN obecnie udostępnia swoje zasoby.