Seminaria Historii Mówionej w roku akademickim 2023/2024

W nowym roku akademickim kontynuowane będą Seminaria Historii Mówionej –warsztatowe spotkania dedykowane analizie wywiadów prowadzonych w nurcie historii mówionej. Pierwsze spotkanie odbędzie się 25 października w godz. 13.30–17:30 w sali 154 Pałacu Staszica. Następne spotkania odbywać się będą w kolejne czwarte środy miesiąca (z wyjątkiem grudnia). Na początku października organizatorzy cyklu – dr Piotr Filipkowski z IFiS PAN i dr Jakub Gałęziowski z Uniwersytetu Warszawskiego – roześlą materiały na pierwsze spotkanie oraz wstępny plan kolejnych. Osoby, które nie uczestniczyły wcześniej w SHM, a chciałyby otrzymywać na ten temat informacje, proszone są o napisanie na adres:  seminariumoralhistory@gmail.com.