Publications

Publications related to the archiving and reuse of social qualitative data, created as part of the work of the QDA team at IFiS PAN or as a result of conferences organized by the Archive:

Melon, Maciej, Danuta Życzyńska-Ciołek. 2021. „Archiwum Danych Jakościowych IFIS PAN w nowej odsłonie”. Biuletyn EBIB 200.

Zespół Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN. 2019. „Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN”. Kultura i Społeczeństwo 63(1): 83–88.

Karkowska, Marta, Magdalena Bielińska. 2019. „Po co nam ‘stare wywiady’? O ponownym wykorzystaniu danych z badań jakościowych (rewizytach, reanalizach i nie tylko)”. Przegląd Socjologii Jakościowej 15(2): 12–39. http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.15.2.02

Filipkowski, Piotr, Marta Karkowska, Justyna Straczuk, Danuta Życzyńska-Ciołek (red.). 2019. „Wokół rewizyt badawczych i reinterpretacji socjologicznych danych jakościowych”. Przegląd Socjologii Jakościowej 15(1). [numer specjalny PSJ]

Filipkowski, Piotr, Marta Karkowska, Justyna Straczuk, Danuta Życzyńska-Ciołek. 2019. „Od redaktorów: Wokół rewizyt badawczych i reinterpretacji socjologicznych danych jakościowych”. Przegląd Socjologii Jakościowej 15(1): 6–13. http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.15.1.01

Gray, Jane. 2019. „Explaining Macro-Social Change With Archived Data: Reading Against the Grain.” Przegląd Socjologii Jakościowej 15(1): 14–31. https://doi.org/10.18778/1733-8069.15.1.02

Courage, Fiona. 2019. „Using the Mass Observation Project: A Case Study in the Practice of Reusing Data.” Przegląd Socjologii Jakościowej 15(1): 32–40. https://doi.org/10.18778/1733-8069.15.1.03

Kapralski, Sławomir, Dariusz Niedźwiedzki, Jacek Nowak. 2019. „Czy można wejść dwa razy do tej samej rzeki? Polska pamięć o Żydach i Zagładzie 25 lat później”. Przegląd Socjologii Jakościowej 15 (1): 42–70. https://doi.org/10.18778/1733-8069.15.1.04

Brückweh, Kerstin, Kathrin Zöller. 2019. „Transformation Research and the Longue Durée of 1989: Combining Qualitative and Quantitative Data.” Przegląd Socjologii Jakościowej 15(1): 72–91. https://doi.org/10.18778/1733-8069.15.1.05

Filipkowski, Piotr, Justyna Straczuk. 2017. „Revisiting the ‘Lifestyle’ Research and Creating a Qualitative Data Archive in Poland.” W Research Data Management – An European Perspective, red. F. Kruse i J. B. Thestrup, 103–118. Berlin: de Gruyter.

Filipkowski, Piotr. 2015. „Archiwizacja, reanaliza, rewizyta. O nowych pojęciach i nowych podejściach w badaniach jakościowych”. Kultura i Społeczeństwo 59(3): 3–30.

Mazurek, Małgorzata. 2015. „Rewizyta etnograficzna. Jak się wytwarza wiedzę socjologiczną.” Kultura i Społeczeństwo 59(3): 31–62.

Straczuk, Justyna. 2015. „Andrzeja Sicińskiego badania stylów życia – spojrzenie z dystansu”. Kultura i Społeczeństwo 59(3): 63–83.

Gárdos, Judit. 2015. „Jak ułożyć puzzle? Badania nad kultura węgierskich robotników z połowy lat siedemdziesiątych XX wieku i kilka zagadnień epistemologicznych”. Kultura i Społeczeństwo 59(3): 113–120.

Karkowska, Marta. 2015. „Europejskie archiwa danych jakościowych”. Kultura i Społeczeństwo 59(3): 121–138.

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2015. „Dane jakościowe w naukach społecznych – archiwizacja i ponowne wykorzystanie. Relacja z konferencji ‘Sociological Qualitative Data as Testimonies of Their Time and Documents of the Discipline’, Instytut Filozofii o Socjologii PAN, Warszawa 2015”. Kultura i Społeczeństwo 59(3): 241 – 245.

Straczuk, Justyna i Piotr Filipkowski. 2014. „Archiwizacja danych jakościowych. Wprowadzenie”. Studia Socjologiczne 214: 161–166.

Bishop, Libby. 2014. „Re-using Qualitative Data: A Little Evidence, On-going Issues and Modest Reflections.” Studia Socjologiczne 214: 167–176.

Mauthner, Natasha S. 2014. „Digital Data Sharing: A Genealogical and Performative Perspective.” Studia Socjologiczne 214: 177–186.

Geraghty, Ruth. 2014. „Attitudes to Qualitative Archiving in Ireland: Findings from a Consultation with the Irish Social Science Community.” Studia Socjologiczne 214: 187–201.

Andrejuk, Katarzyna. 2014. „Prawne i etyczne aspekty archiwizacji badań socjologicznych”. Studia Socjologiczne 214: 203–220.

Kaźmierska, Kaja. 2014. „Autobiograficzny wywiad narracyjny – kwestie etyczne i metodologiczne w kontekście archiwizacji narracji.” Studia Socjologiczne 214: 221–238.

Kajta, Justyna, Adam Mrozowicki. 2014. „Strategie życiowe robotników po 1989 roku – praktyczne i etyczne wyzwania archiwizacji kolekcji danych biograficznych”. Studia Socjologiczne 214: 239–255.

Karkowska, Marta. 2014. „Badacz w archiwum danych jakościowych”. W Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, M. Szumiło, przy udziale J. Kłapcia, 225–240. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.