Qualitative Data Archive at the 9th Transdisciplinary Symposium of Qualitative Research

During the 9th Transdisciplinary Symposium of Qualitative Research (June 8-9, 2021), members of the QDA team presented two papers:

  • Spotkania po latach: powroty do danych i uczestników badań jakościowych. Kilka metodologicznych wyzwań i prób sprostania im [Meetings after Years: Revisiting Data and Participants in Qualitative Research. Several Methodological Challenges and Attempts to Address them] – Magdalena Bielińska, Danuta Życzyńska-Ciołek
    Abstract in Polish
  • Udostępnianie danych z badań jakościowych – możliwości, szanse i wyzwania [Sharing Qualitative Research Data – Opportunities, Chances, and Challenges] – Danuta Życzyńska-Ciołek, Magdalena Bielińska, Piotr Filipkowski
    Abstract in Polish