Wywiady z badaczami

Kaja Kaźmierska

Dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ, jest dyrektorem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego i kierownikiem Katedry Socjologii Kultury IS UŁ. Kieruje także Sekcją Badań Biograficznych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i koordynuje (wspólnie z Lyudmilą Nurse) prace ESA RN03 (Research Network „Biographical Perspectives on European Societies” w ramach European Sociological Association). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół analizy biograficznej, tożsamości zbiorowej, pamięci społecznej i biograficznej. Jest autorką książek: Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady (2008; wydanie anglojęzyczne z 2012 roku pod tytułem Biography and Memory. The Generational Experience of the Shoah Survivors), Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych (1999), redaktorką kilku tomów zbiorowych (w tym antologii Metoda biograficzna w socjologii z 2012 roku) oraz autorką kilkudziesięciu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.

Wywiad, który prezentujemy na tej stronie, dotyczył przede wszystkim badania "Biografia a tożsamość narodowa" oraz archiwizacji materiałów z nim związanych. Zapis tekstowy wywiadu znajduje się tutaj.

Fragmenty do słuchania

Wywiad cz. 1

Wywiad cz. 2

Powrót