Wywiady z badaczami

Zbigniew Bokszański

Prof. dr hab. Zbigniew Bokszański – pracownik Katedry Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie na emeryturze. W swoich wcześniejszych pracach badawczych zajmował się teorią socjologiczną oraz kulturowymi aspektami zróżnicowania społecznego. Badania późniejsze dotyczyły problematyki tożsamości zbiorowych i stereotypów etnicznych, a także wpływu procesu modernizacji na zmiany orientacji kulturowych członków współczesnych społeczeństw. Jest autorem i współautorem takich prac jak: Socjologia języka, Stereotypy a kultura, Tożsamość, interakcja, grupa: tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Dimensions of Social Identity in Finland and Poland, Młodzi Europejczycy o Polakach: opinie studentów uniwersytetów europejskich, Tożsamości zbiorowe, Indywidualizm a zmiana społeczna. W latach 1992–1994 kierował projektem „Biografia a tożsamość narodowa”, z którego materiały udostępnione są w Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN.

Transkrypcja wywiadu z prof. Zbigniewem Bokszańskim dostępna jest tutaj.

Poniżej udostępniamy również wersję dźwiękową.

Fragmenty do słuchania

Wywiad cz. 1

Wywiad cz. 2

Powrót