Wywiady z badaczami

Hanna Palska

Hanna Palska – socjolog kultury, profesor w Collegium Civitas, pracownik naukowy w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Specjalistka w zakresie niesondażowych technik badawczych oraz badań nad inteligencją i kulturą codzienności. Autorka kilkudziesięciu artykułów, recenzji i omówień opublikowanych w prasie specjalistycznej, a także książek: Nowa inteligencja w Polsce Ludowej. Świat przedstawień i elementy rzeczywistości (1994), Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych (2003). Należała do zespołu, który zaprojektował i zrealizował – pod kierunkiem prof. Elżbiety Tarkowskiej – badanie „Dawne i nowe formy ubóstwa. Styl życia biednych rodzin”. Następnie zrealizowała nawiązujący do tego badania własny projekt pt. „Przemiany stylów życia Polaków. Zmiana społeczna i nowe możliwości wyboru”, którym objęto osoby z przeciwnego bieguna ekonomicznego, tj. rodziny żyjące w dostatku. W 2012 r. została kierowniczką grantu „Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN”, przyznanego przez MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Transkrypcja wywiadu z prof. Hanną Palską na temat badania „Dawne i nowe formy ubóstwa. Styl życia biednych rodzin” dostępna jest tutaj.

 

 


Powrót