Wywiady z badaczami

Zbigniew Benedyktowicz

Dr Zbigniew Benedyktowicz – antropolog kultury. Wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, pracuje w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, kierował Zakładem Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej. Redaktor naczelny kwartalnika „Konteksty”, członek redakcji „Kwartalnika Filmowego”. Zajmuje się problematyką wyobraźni symbolicznej i antropologią kultury współczesnej. Autor licznych artykułów na ten temat, współautor i redaktor naukowy książek: Film i kontekst (1988), Sztuka na wysokości oczu. Film i antropologia (1991), Zbigniew Rybczyński – podróżnik do krainy niemożliwości (1993). Autor książek z zakresu antropologii kultury: Dom w tradycji ludowej [z Danutą Benedyktowicz] (1992), Portrety „Obcego”. Od stereotypu do symbolu (2000), Dom – droga istnienia. Dom w tradycji ludowej, [w:] 7. Triennale Sztuki Sacrum Dom – droga istnienia. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Częstochowa 2009, The Home – the Way of Being. Home in Folk Tradition [z Danutą Benedyktowicz], Częstochowa 2009, Elementarz tożsamości. Antropologia współczesności – antropologia kontekstowa (2016). W latach 70. uczestniczył w przygotowaniu i pilotażowym etapie badań nad stylami życia w miastach polskich, prowadzonych przez zespół profesora Andrzeja Sicińskiego.

Pełna transkrypcja wywiadu z doktorem Zbigniewem Benedyktowiczem jest tutaj.

Fragmenty do słuchania

O otwartości prof. Sicińskiego

O pożytkach z archiwizacji

O wartości doświadczenia terenowego

O zespole prof. Sicińskiego i własnej drodze do niego

Powrót