Wywiady z badaczami

Stefan Bednarek

Emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, teoretyk i historyk kultury. W latach 2004-2007 przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN, 2009-2013 prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Redaktor serii Uniwersytetu Wrocławskiego „Prace Kulturoznawcze”. Autor i redaktor licznych książek, m. in.: Jak żyć? Leksykon literatury sapiencjalnej (Wrocław 1999), Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku (red.; 2000), O kulturze i jej poznawaniu. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Pietraszce (red.; 2009). W latach 70. uczestniczył w projekcie badawczym dotyczącym stylów życia w miastach polskich, kierowanym przez prof. Andrzeja Sicińskiego.

 

Pełna transkrypcja wywiadu z profesorem Bednarkiem jest tutaj.

Poniżej udostępniamy również wersję dźwiękową.

Fragmenty do słuchania

Wywiad cz. 1

Wywiad cz. 2

Powrót