Wywiady z badaczami

Justyna Kajta

Doktor nauk humanistycznych, związana z Uniwersytetem Wrocławskim Jej zainteresowania badawcze obejmują metodę biograficzną, analizę dyskursu, ruchy społeczne, nacjonalizm i transformację w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

 

 

 

Fragmenty do słuchania

Struktura zbioru. Proces porządkowania kolekcji

Powrót