Wywiady z badaczami

Adam Mrozowicki

Doktor, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, z-ca Dyrektora ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju IS UWr. Główne zainteresowania obejmują socjologię pracy i stosunków przemysłowych, socjologiczne teorie sprawstwa i metodologię społecznych badań jakościowych. Współpracownik Instytutu Spraw Publicznych, Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych, wiceprzewodniczący Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz wiceprzewodniczący  Research Committee 44 Labor Movements w International Sociological Association.

 

 

 

Fragmenty do słuchania

Badania biograficzne a socjologia akademicka

Koncepcja badań. Dobór rozmówców

Metody pracy z materiałem empirycznym

Modyfikacje metody badawczej

Wpływ osoby badacza na treść wywiadu. Aspekt interakcyjny

Wybór metody badawczej. Narracyjność poszczegolnych grup zawodowych

Wybór tematu

Powrót