Wywiady z badaczami
Adam Mrozowicki
Hanna Palska
Justyna Kajta
Kaja Kaźmierska
Stefan Bednarek
Zbigniew Benedyktowicz
Zbigniew Bokszański