Wydarzenia

Seminarium wokół badań prof. Sicińskiego.

19 czerwca 2015 zespół Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN zorganizował seminarium badawcze poświęcone rewizycie metodologicznej badań stylu życia profesora Andrzeja Sicińskiego, prowadzonych w naszym instytucie w latach 1978-1980 – a obecnie zarchiwizowanych i udostępnionych w ADJ.

W seminarium uczestniczyła grupa badaczy zaangażowanych w pierwotny projekt – prof. Stefan Bednarek (Instytut Kulturoznawstwa UWr), Barbara Fatyga (ISNS UW), prof. Piotr Gliński (IFiS PAN), dr. Piotr Łukasiewicz i Jadwiga Siemaszko (Millward Brown SMG/KRC) – a także prof. Małgorzata Mazurek (Columbia University, Department of History), która kilka lat temu przeprowadziła rewizytę etnograficzną wybranych rodzin badanych przez zespół prof. Sicińskiego w latach ‘70.

Poza merytoryczną dyskusją dotyczącą historycznych i współczesnych badań stylu życia – a szerzej: socjologii i antropologii codzienności – spotkanie było okazją do bardziej ogólnej, międzypokoleniowej rozmowy o prowadzeniu jakościowych badań empirycznych w tych dyscyplinach kiedyś i dzisiaj oraz o możliwościach i ograniczeniach wykorzystania zarchiwizowanych materiałów badawczych do dalszych analiz i nowych interpretacji.

Zachęceni powodzeniem takiej formuły dyskusji naukowej, w przyszłym roku akademickim planujemy zorganizowanie podobnych spotkań poświęconych innym kolekcjom danych badawczych zarchiwizowanych w Archiwum Danych Jakościowych.

Informację przygotował Piotr Filipkowski.

Powrót