Wydarzenia

PRZEPROWADZKA ZBIORÓW ADJ

W najbliższym czasie w Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN zajdą spore zmiany. Obecnie trwa przenoszenie zbiorów ADJ na nową platformę w Repozytorium Danych Społecznych. Operacja ta zakończy się 14 marca 2021 roku. Obecna strona (adj.ifispan.pl) zostanie "odświeżona"  pod względem wyglądu i układu i pozostanie pod dotychczasowym adresem jako witryna informacyjno-opisowa.

Powrót