Wydarzenia

Prezentacja ADJ na seminarium w Instytucie Historii PAN

22 listopada w IH PAN odbyło się seminarium „Teorie i praktyki archiwalne a perspektywa płci”, podczas którego zaprezentowane zostało kilka przedsięwzięć archiwalnych, w tym ADJ IFiS PAN. Prezentację, zatytułowaną „Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN jako miejsce gromadzenia, udostępniania i ponownego wykorzystywania danych z badań społecznych”, przedstawiły Magdalena Bielińska i Danuta Życzyńska-Ciołek.

Powrót