Wydarzenia

ADJ w strukturze Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

W dniu 3 czerwca 2019 r. dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN prof. dr hab. Andrzej Rychard wydał zarządzenie, skutkiem którego Archiwum Danych Jakościowych stało się – po kilku latach działania w oparciu o fundusze grantowe – integralną częścią struktury IFiS PAN. Zgodnie z zarządzeniem, zadaniem Archiwum jest rozwój teorii i metodologii związanych z archiwizacją badań jakościowych, wypracowywanie nowoczesnych standardów archiwizacji danych, pozyskiwanie i archiwizacja danych z badań oraz propagowanie w środowisku badaczy analiz z wykorzystaniem tych danych. Na kierownika ADJ powołany został dr Piotr Filipkowski.

Powrót