Wydarzenia

O archiwizacji danych jakościowych na XV Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Szczecinie.

XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny "Co po kryzysie?", obradował 11 - 14 września 2013 r. w Szczecinie. Archiwizacji danych jakościowych poświęcono grupę tematyczną, której przewodniczył dr Piotr Filipkowski z ADJ IFiS PAN.

Grupa "Archiwizacja danych jakościowych. Dla kogo? Po co? Jak?" obradowała 12.09.2013.

Referaty wygłosili:

dr Justyna Straczuk (IFiS PAN) - O użytkach z teczek po badaniach zespołu Andrzeja Sicińskiego na temat stylów życia. Pilotażowy program Archiwum Danych Jakościowych

mgr Joanna Gajda (UP/UJ) - Analiza ponowna danych jakościowych w badaniach politologicznych

mgr Dominik Czapigo (doktorant, Ośrodek KARTA / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych) - Archiwum Danych Dostępnych czy Archiwum Danych Prywatnych?

dr Wojciech Doliński (UWr) - Pamiętniki: między "światem wyobrażonym" a wyobrażeniem o świecie

mgr Joanna Wygnańska (doktorantka UŁ) - Materiał badawczy z projektu "Biografia a tożsamość narodowa" (1992-1994) – archiwizacja danych − propozycje ponownego wykorzystania danych jakościowych

Pełen program Zjazdu jest dostępny tutaj:

http://www.15zjazd.whus.pl/images/dokumenty/programxv.pdf

Powrót