Wydarzenia

Ważny artykuł o dylematach dotyczących anonimowości w doświadczeniach badaczy jakościowych

Ukazał się artykuł dr Adrianny Surmiak, w którym przedstawia ona wyniki swoich badań dotyczące podejścia badaczy jakościowych w Polsce do kwestii anonimowości osób badanych i poufności informacji uzyskanych w trakcie badań. Kwestie te mają ogromne znaczenie również dla archiwizacji materiałów z badań. Artykuł można znaleźć tutaj.

Powrót