Wydarzenia

Konferencja "Zastane. Pracując z materiałami zastanymi w badaniach społecznych i humanistycznych"

23 lutego przedstawiciele ADJ wzięli udział w konferencji zatytułowanej "Zastane. Pracując z materiałami zastanymi w badaniach społecznych i humanistycznych", która odbyła się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja została zorganizowana przez zespół Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, kierowany przez prof. Marka Krajewskiego.

Podczas konferencji Piotr Binder i Marta Karkowska zaprezentowali ADJ, wskazali możliwości wykorzystania jego zasobów oraz poddali refleksji perspektywy rozwoju tego typu inicjatyw w świetle oczekiwań użytkowników (referat pt. Nowe życie starych badań? Archiwum Danych Jakościowych). Natomiast Piotr Filipkowski i Danuta Życzyńska-Ciołek w swoim wystąpieniu odnieśli się do praktyki anonimizacji i nieoczywistych konsekwencji i motywacji, które się z nią wiążą (referat Archiwizacja danych jakościowych jako problem etyczny i teoretyczny).

Powrót