Wydarzenia

Gość z Instytutu Socjologii Akademii Rumuńskiej z wizytą w ADJ

22 czerwca 2017 r. rozpoczęła dwutygodniową wizytę badawczą w IFiS PAN dr Ozana Cucu-Oancea z Instytutu Socjologii Akademii Rumuńskiej. Dr Cucu-Oancea jest współtwórczynią i koordynatorką Laboratory of Applied Qualitative Methodology (LAQM). Bezpośrednim powodem jej przyjazdu do Polski jest chęć zapoznania się z działalnością Archiwum Danych Jakościowych, ponieważ LAQM również zamierza zrealizować podobny projekt. Zainteresowania badawcze dr Cucu-Oancei obejmują socjologię emocji, socjologiczne aspekty świętowania, badania biograficzne, metodologię badań jakościowych i wtórną analizę dokumentów osobistych, zwłaszcza pamiętników.

Powrót