Wydarzenia

Udział zespołu ADJ w seminarium IS UAM, zorganizowanym w ramach grantu „Archiwum Badań nad Życiem Codziennym”

W dniach 2-3 czerwca 2017 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach odbyło się seminarium wyjazdowe zespołu prof. Marka Krajewskiego, który kieruje realizowanym w IS UAM projektem „Archiwum Badań nad Życiem Codziennym” (archiwum.edu.pl). Zespół ADJ został zaproszony do udziału w tym wydarzeniu i był reprezentowany przez Martę Karkowską, Justynę Straczuk i Piotra Filipkowskiego.

Seminarium obejmowało część dotyczącą bieżących spraw związanych z realizacją grantu ABnŻC (podczas której omawiano aktualny stan prac i plany na przyszłość) oraz część związaną ze współpracą ABnŻC i ADJ. W tej drugiej części rozmawiano m. in. o planowanych konferencjach – ADJ zorganizuje swoją na przełomie listopada i grudnia 2017 r., zaś ABnŻC swoją w pierwszej połowie 2018 r. Postanowiono wymieniać się na bieżąco informacjami w tej sprawie, tak aby nie dublować tematyki sesji ani nazwisk zaproszonych „key note speakers”, a także by każde z Archiwów mogło zaprezentować się na „siostrzanej” konferencji w sposób dla siebie najdogodniejszy. Możliwa jest też wspólna konferencja w 2019 r. Rozmawiano także o możliwości przygotowania wspólnej publikacji, perspektywach wystąpienia o kolejne granty, a także o ewentualnej przyszłej współpracy w zakresie stworzenia „parasolowej” strony internetowej, odsyłającej użytkowników do poszczególnych archiwów danych / badań społecznych.

Powrót