Wydarzenia

Konferencja Sekcji Badań Biograficznych PTS

W dniach 24-25 maja 2017 r. odbyła się pierwsza konferencja, zorganizowana przez powstałą niespełna rok wcześniej Sekcję Badań Biograficznych PTS. Konferencja zatytułowana była "Metoda - etyka - praktyka" i obejmowała m. in. następujące obszary tematyczne:„Wyzwania archiwizacji – bezkresne możliwości archiwizacji, wymóg upubliczniania materiałów, nieprzewidziane przez badanego cele wykorzystania materiałów”,  „Pułapki i korzyści re-analizy”, „Anonimizacja danych w dobie nowych mediów – odpowiedzialność badacza za (zanonimizowany) materiał empiryczny nosiciela biografii”.

Podczas konferencji zaprezentowano dwa referaty oparte ma materiałach udostępnionych w ADJ lub przygotowywanych do udostępnienia. Magdalena Bielińska i Marta Karkowska wygłosiły referat pt. "Po co nam »stare« wywiady? O re-analizach, reinterpretacjach danych z badań jakościowych oraz innych sposobach ich wykorzystania", którego podstawą były wywiady pochodzące z badania prof. Hanny Palskiej pt. "Przemiany stylu życia Polaków". Piotr Filipkowski i Danuta Życzyńska-Ciołek przedstawili wystąpienie zatytułowane „»Starsze pokolenie chłopów«? Wiejscy narratorzy z próby losowej o swoich losach", oparte na wybranych wywiadach biograficznych z respondentami Polskiego Badania Panelowego POLPAN.

 

 

Powrót