Wydarzenia

Spotkanie z zespołem Archiwum Badań nad Życiem Codziennym w Poznaniu.

28 października 2016 r. w Poznaniu spotkały się zespoły Archiwum Danych Jakościowych oraz Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, które od 2014 roku istnieje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Celem spotkania była wzajemna prezentacja Archiwów, informacja o posiadanych i planowanych zbiorach, sposobach opracowania i udostępniania. Poruszyliśmy również sprawy zasadnicze, tzn. jak rozumiemy rolę archiwów w polu nauk społecznych. Kolejne spotkanie planujemy na wiosnę 2017 w Warszawie.

Z Archiwum Badań nad Życiem Codziennym (ABŻC) można się zapoznać tutaj.

Powrót